« Home | VINICA TERRACOTTA IN UTRECHT MUSEUM » | BUCKO BEHIND BARS » | BEFORE THE RAIN AT COLUMBIA UNIVERSITY » | ST.CLEMENT OF OHRID AWARDS 2008 » | FIRST MACEDONIAN CREDITCARD » | ST.CLEMENT OF OHRID DAY CELEBRATIONS » | TIMES REVIVE AT THE BAY OF BONES » | MACEDONIAN ELECTED AS MAYOR » | WELL KNOWN GERMAN WINERY TO SELL BOVIN WINES » | MACEDONIA REPRESENTED IN MALAYSIA »

GRUEVSKI TO ATTEND EUROPEAN PEOPLE'S PARTY SUMMITNational.

Prime Minister Nikola Gruevski will take part in the European People's Party (EPP) summit, to be held in Brussels on Thursday ahead of the European Council meetings.

A number of European leaders are expected to attend the meeting of EPP Heads of State and Government along with the President of European Commission Jose Manuel Barroso, and the President of European Parliament Hans-Gert Poettering.

EPP Heads of State and Government further include Francois Fillon (France), Angela Merkel (Germany), Jan-Peter Balkenende (The Netherlands), Jean-Claude Juncker (Luxembourg), Silvio Berlusconi (Italy), Kostas Karamanlis (Greece), Donald Tusk (Poland), Yves Leterme (Belgium), Ivo Sanader (Croatia).

Gruevski will take the opportunity to present his counterparts fresh information about Macedonia's progress in reforms and the process of integration into the European Union, including the visa liberalization process.


[Makfax]

Bookmark and Share

Αποκάλυψη: Ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων σε τρομοκρατική οργάνωση!
Δημοσίευμα στο Ιντερνετ «φωτογραφίζει» το αρχηγείο του ενώ η Αμερικανική Αντιτρομοκρατία δικαιώνεται.

Στο Memorial Institute (MIPT) των Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια υποστήριξης των προσπαθειών αντιμετώπισης της τρομοκρατικής λαίλαπας, δημιουργήθηκε ένα, πολύ καλά ενημερωμένο, διεθνές αρχείο τρομοκρατικών οργανώσεων, αλλά και των μελών που τις στελεχώνουν, κάτι που αποδείχθηκε σπουδαίο βοήθημα σε όλους τους ερευνητές παγκοσμίως. Για περιοχές του κόσμου, με μεγάλο ιστορικό ταραχών και συγκρούσεων η πρωτοβουλία αυτή του MIPT βοήθησε αρκετά ώστε να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα από άποψη τρομοκρατίας και να διαχωριστούν τρομοκρατικά, κινήματα από εθνικές απελευθερωτικές οργανώσεις αλλά και απλούς μαχητές. Έτσι και στη περίπτωση των Βαλκανίων με τη βοήθεια του γνωστικού αυτού αρχείου πολλά πράγματα ξεκαθάρισαν, όχι όμως όλα, σχετικά με τη δράση τρομοκρατικών ομάδων, ιδίως από τότε που κάποια έθνη-κράτη στα Βαλκάνια άρχισαν να χρησιμοποιούν επαναστατικές/τρομοκρατικές ομάδες προκειμένου να προωθήσουν τις δικές τους επιδιώξεις.......
H Συνεχεια στο Disaster Press

Christian turkish settlers transplanted from anatolia to Macedonia after 1913 cannot be Macedonians. The best they can be is christian turkish, or athenian.

Da zhivee Makedonija!

SKOPIALAND, if I guess from the postings here, is a land of idiots!
Don't you people realize the fake fairytale you have created?
Are you really so uneducated and you try to believe that, you, Slavobulgarians (and this is not an offence!), have any connection with the History of Greece?
Are you really such psicopathic?
Don't you ever travelled out of Skopialand?
Doe's anyone of you can read in the language of Alexander the Great, in Greek?
Get a Life!!!
And for your information I am from Italy, and I have finished Clasical Studies!!!
I have many greek friends and I have visited Macedonia which has nothing to do with your Skopialand!

The idiots of Skopialand, is time to start reading THE REAL HISTORY of MACEDONIA, the history of GREECE!
A SERIOUS EUROPEAN SOURCE, BRETANNICA ONLINE:
http://www.britannica.com/EBchecked/topic-art/244231/1813/Ancient-Greece

Research your own christian turkish history, and how your grandparents know a different language other than athenian. This is because they were forced to learn this athenian language, as it was foreign to all christian turks who were transplanted from anatolia to Macedonia in 1913

Da zhivee Makedonija!

Probably the only IDIOT is the one who copy and paste the above comment...
I bet you cannot understand another language neither your Slavobulgarian idiom...
This Athenian (lol) language is the same that Alexander the Greek spoke!

Кус избор на цитати од древните автори за етничкиот карактер на Македонците. Приложената листа не е исцрпна, а ваквите цитати не представуваат единственмодалитет на сознание за грчкиот карактер на древните Македонци. Но, колку јавноста која во најголемиот дел не е англофона и нема достап кон интернет има возможност да разбере за нивното постоење од усните на домашните академици? Дали ентузијазмот и прогласувањето на овој на нас туѓ ентитет далеку во просторот и времето за наши предци би постоеле со актуелната френетична димензија ако попушти информативната брана која ја опкружува државата?

Херодот

“Дека сега мажите од ова семество се Хелени, како што тие самите потврдуваат е нешто
што можам да го изјавам од моето знаење, и кое одсега ќе го направам очебијно.
Тека се тие тоа веќе е просудено од оние кои управуваат со панхеленскиот
натпревар кај Олимпија.“

(Herodotus, The Histories 8.43)

“Сега овие потомци на Пердика се Хелени, како што самите кажуваат, и како што имав
прилика самиот да знам.“

(Herodotus V, 22, 1)

Страбон

Strabo - “Geography”

“Од Европа останува, прво, Македонија и делови од Тракија кои ја продолжуваат и се протегаат дури до Бизант.Втора, Грција, и трето, островите кои се блиску.Македонија, се разбира, е дел од Грција, сепак сега, бидајќи ја следам природата и обликот на местата географски, одлучив да ја гласификувам вон остатокот од Грција и да ја придружам со оној дел на Тракија кој се граничи со неа и се протега се до устието на Еуксина и Пропонтис.”

[Strabo, Geography,book 7,Fragm,9]

“И дури до сегашен ден Тракијците, Илирите и Епеиротите живеат на боковите на Грците , иако тоа беше повеќе случај порано отколку сега. Навистина, повеќето од земјата која во сегашно време е неоспорно Грција ја држат варвари-Македонија и одредени делови од Тесалија од страна на Тракијците, и делови над Акарнанија и Етолија од страна на Теспротите, Касопеите, Амфилохите, Молосите и Атаманите-епиротските племиња.”

[Strabo, Geography,book 7,VII,1]

Откога ги опишавме најголемиот дел од Европа како што е омеѓена од внатрешни и надворешни мориња, и ги разгледавме сите варварски нации кои ги содржи, се до Дон, и мал дел на Грција, имено Македонија, предлагаме да дадеме опис на остатокот од хеладската географија

(Strabo, Geography, BOOK 8, 1)

“Акарнанијците и Аетолците, како многу други нации,се сега истрошени и исцрпени со непрекинати војни.Аетолците сепак, во сојузништво со Акарнанијците, долг период се спротиставуваа на Македонците и другите Грци.”

Плутарх

Plutarchos, Moralia, On the Fortune of Alexander, I, 328D, 329A [Loeb, F.C. Babbitt]

IX.“Кога Филип го опколуваше Бизант му ја остави на Александар, кој тогаш беша само шеснаесет години стар, целата одговорност за администрација на кралството Македонија, потврдувајќи го неговиот авторитет доверувајќи му го неговиот сопствен печат.Тој ги порази и потчини медијските бунтовници, го зеде нивниот град, ги отфрли неговите варварски жители, и го обнови како грчка колонија, на која и даде име Александрополис.“

“Од кога беше господар на Египет, замисли да настани колонија Грци, таму, тој реши да изгради голем и многу населен град и му го даде своето име.“

Plutarch’s Lives - Life of Alexander, p.166

“Таков беше крајот на Филип, тој владееше 24 години.Многу е познат како оној кој со најмали ресурси да го подржи своето барање на тронот ја здоби за себе најголемата империја помеѓу Хелените, додека растот на неговата положба не се должеше толку на неговата храброст со оружје, туку на неговата умешност и срдечност во дипломатијата.”

Диодор од Сицилија

(Diodoros of Sicily 16.95.1-2)

“После ова Александар ја остави Дариевата мајка, неговите ќерќи и неговиот син во Суза, обезбедувајќи ги со лица да ги учат на хеленското наречје.”

(Diodoros of Sicily 17.67.1)

Александар забележи дека неговите војници беа исцрпени со нивните постојани кампањи.Копитата на коњите беа истрошени од постојано марширање.Оружјето и вооружувањето се истрошуваа, и хеленската облека сосема се изгуби.Тие мораа да се облечат во материјалот на варварите“

(Diodoros of Sicily 17.94.1-2)

“……..се смета дека овој крал (Филип) го почна своето кралствување со лоши услови и ја освои поголемата монархија на Хелените (Македонија) зголемувајќи ја својата хегемонија не толку многу со хероизмот на оружјето, колку со внимателното ракување со дипломатијата.”

(Diodorus Sikeliotis, 16-95)

“Атињаните не беа толку спремни да ја одстапат водечката положба помеѓу Грците на Македон.”

[Diodorus of Sicily, 17.3.2]

“Прво, тој (Александар) работеше со Тесалијците, потсетувајќи ги на неговите древни врски со нив преку Херакле.”

[Diodorus of Sicily, 17.4.1]

“За него (Демостен) се веруваше дека примил големи суми пари од тој извор (кралот на Персија) како плата за неговите напори да ги оцрни Македонците и навистина Аесхинеј се осврна кон ова во говор кога го исмеваше Демостен за неговата расипаност: Во тој момент, вистина е, неговата екстравагантност беше заситена од кралевото злато, но дури ни ова нема да го задоволи.Ниедно богатство не се покажа доволно за алчен карактер.“

[Diodorus of Sicily, 17.4.8]

“Но ако благодарноста им припаѓа на Аетолијците за оваа нивна служба, колку високо ќе треба да ги прославиме Македонците поради безбедноста на Грција? Кој не е свесен дека Грција постојано ќе стоеше во најголема опасност, да не бевме одбранети од Македонците и чесните амбиции на нивните кралеви.”

Полибиј

(Polybius, Book IX, 35, 2)

“Тврдам дека не само Тесалијците, туку и остатокот од Грците ја должат нивната безбедност на Филип.”

(Polybius, Book IX, 33, 3)

“Бидејќи, тој (Филип) беше добродејател на Грција, затоа тие сите го одбраа главен заповедник на море и земја, чест која порано никому не му била поверена.”

(Polybius, Book IX, 33, 7)

“Тој (Александар) нанесе казна на Персијците за нивните злодела врз сите Грци.”

(Polybius, Book IX, 34, 3)

The Battle of Asculum, between the Greeks forces of Pyrrhus of Epirus and the Romans under publius Decius Mus, from Dionysius of Halicarnassus, Roman Antiquities, p387, Excerpt from Book XX

“Од Коњаниците, тој, (Пир) ги постави самниќанските, тесалијските и брутианските одреди и тарентинскота платеничка сила против десното крило и амбракиотските, луканианските и тарентинските одреди и грчките платеници составени од Акарнанијци, Аетолци, Македонци и Атаманци, на лева страна.“

Тит Ливие

“Аетолци, Акаранинјци, Македонци, мажи од ист јазик.”

(T. Livius XXXI,29, 15)

“Генерал Паулус од Рим опкружен со десет комесари го зеде своето официјално седиште опкружен со толпи Македонци. Паулус ги објави на латински одлуките на Сенатот, како и неговите, направети по сугестија на неговиот совет. Оваа објава беше преведена во Грчки и повторена од Гнајус Октавиус Преторот, бидејќи тој исто така беше присатен“.

(T. Livius,XLV)

Древните Македонци за себе си:

Александар I, крал на Македонија:

“Мажи од Атина, да не ја имав наголемо во срце добробитта на Грција не ќе дојдев тука да ви кажам.Но јас сум самиот Грк по потекло, и не би можел доброволно да ја видам Грција како ја менува слободата за ропство. Ако успеете во оваа војна, не заборавете да направите. Земете го во предвид ризикот кој го доживеав, од страст кон грчката кауза, да ве запознаам со она што Мардониус го има како намера, и да ве спасам од изненадување од варварите. Јас сум Александар од Македон.“

Herodotus, The Histories, 9.45, translated by G.Rawlinson

(Говорејќи на Персијците)
“Кажи му на твојот крал кој те прати како неговиот хеленски
вицекрал од Македонија те прими гостопримливо.““

Herodotus V, 20, 4 (Loeb, A.D. Godley)

Александар III:

(Писмо кон кралот на Персија)

“Твоите предци ја зазедоа Македонија и остатокот од Грција и ни направија нам голема штета, иако ние не ги
повредивме претходно…………..јас бев назначен за хегемон на Грците.“

(Arrian, Anabasis of Alexander II,14,4)

“……………постојат грчки трупи, да бидеме сигурни, во персијска служба, но колку е различна нивната кауза од нашата! Тие ќе се борат за плата, и тоа не многу голема. Ние, наспроти тоа, ќе се бориме за Грција, и нашите срца ќе бидат во тоа. Што се однесува до нашите странски сили: Тракијците, Пајонците, Илирите, Агријаните-тие се најдобри и најсолидни војници на Европа,и тие ќе ги најдат за свои противници најслабите и најмеките од племињата на Азија.“

Arrian (The Campaigns of Alexander) Alexander talking to the troops before the battle. Book 2-7 Penguin Classics. Page 112. Translation by Aubrey De Seliucourt.

“Тој (Александар) ја запали персијската палата, иако Пармениј го молеше да ја запази, образложувајќи дека не е право да ја уништува неговата сопственост, и дека Азијците нема да се посветат на него, ако изгледа одлучен да не владее со Азија, но само да пројде низ неа како освојувач.
Но Александар одговори дека имаше намера да ги казни Персијците за нивната инвазија на Грција, уништувањето на Атина, горењето на храмовите, и сите видови ужасни работи направени на Грците: поради овие работи тој спроведуваше одмазда.“

[Arrian Anab. 3. 18. 11-12].

“Во оваа прилика, тој (Александар) направи многу долг говор на Тесалијците, и кога виде дека го охрабруваат со повици да ги води против варварите, го премести неговото копје во неговата лева рака и со десната се осврна кон боговите, како што Калистен ни кажува, молејќи им се, како да навистина потекнува Зевс, да ги одбрани и зајакне Грците.“

[Plutarch. Alexander (ed. Bernadotte Perrin) XXXIII]

Говорејќи со Диоген:

“Но тој кажа: “ако не бев Александар, требаше да бидам Диоген“, тоест “ако не беше мојата цел да ги комбинирам варварските работи со хеленските работи,да го пропатувам и цивилизирам секој континент, да ги барам најдалечните краеви на земја и на море, да ги оттуркам границите на Македонија до најдалечниот океан, и да го раширам и расеам благословот на хеленската правда и мир на секоја нација, не треба да бидам удоволен да седам тивко во луксуз на јалова сила.“

[Plutarch’s Moralia, On the Fortune of Alexander, 332A (Loeb, F.C Babbitt)]

Посвета на Александар на божицата Атина:

“Александар, син на Филип, и на Грците, освен Лакедамонците, од варварските жители на Азија.“

[Arrian, I, 16, 10]

Н. Г. Л. Хамонд

“Останатиот дел на гркоговорниот свет се протегаше од Пелагонија на север до Македонија на југ. Тој беше завземен од неколку племенски држави кои постојано беа во војна против Илирите, Пајонците и Тракијците
. . . . . . . . . . . . според мислењето на градовите-држави овие племенски држави беа заостанати и недостојни за грчкото име, иако говореа дијалекти на грчкиот јазик. “

N. G. L Hammond - The Genius of Alexander. Page 18

“Хесиод немаше да го забележи овој однос ако не веруваше. веројатно во седмиот век. дека Македонците беа гркоговорен народ. Следниот доказ доаѓа од Персија. На почетокот на шестиот век Персијсците ги опишуваа народите кои плаќаа данок во нивната провинција во Европа, и еден од нив беше “yauna takabara“ што значи “Грци кои носат капа“. Постоеа Грци во градовите-држави и во провинцијата. но тие беа од разни потекла и не се разликуваа со заедничка капа, каусија. Заклучуваме дека Персијанците веруваа дека Македонците беа говорници на грчки јазик. На крај, во подоцнежниот дел на петтиот век грчкиот историчар, Хеланикус, ја посети Македонија и го измени родословието поставувајќи го Македон не за братучед туку за син на Аеолус. така доближувајќи го Македон цврсто во аеолскиот огранок на гркоговорното семејство. Хесиод, Персија и Хеланикус немаа мотиви да прават лажни сведоштва за јазикот на Македонците кои тогаш беа опскурен и не беа моќен народ. Нивните независни сведоштва треба да се сметаат за конечни.“

N. G. L. Hammond. “The Macedonian State”. Clarendon Press. Oxford. 1989. pp. 12-15

“Сега изгледа дека Александар бараше од грчките држави јавно и универзално признавање на неговите дарови, и тој го сакаше као самиот да е Грк од семејството Темениди.“

N. G. L Hammond: The Macedonian State: pg 235

“Иако јужните Грци во светот на градовите-држави не беа свесни за фактот, Македонците беа сами пример од Грчката експанзија која расади колонии во многу места на медитеранскиот брег. Тие научија многу од нивните соседи-Тракијците, Фригијците и Илирите и во 650 г. п. н. е ги ставија нивните лекции во добра служба. Со прогонство и во некои случаји со уништување на претходните жители тие создадоа цврст блок на гркоговорни Македонци во Пиерија, Еордеја, Алмопија и Ботиеја, која беше во време на неволји скоро ненамалив минимум на македонската сила.“

N. G. L. Hammond. A History of Macedonia I (1972): p. 440

“Мора да се сетиме дека исто така Филип и Александар беа Грци, потомци на Хераклиј. Тие сакаа да бидат признаени од Грците како доброчинители на Грците.“

N. G L Hammond [1989] “Alexander The Great” p. 257

“Како Грк Александар се обидуваше да го смени со векови стариот курс на политиката на државите-градови од империјалистички партикуларизам и меѓусебна борба во федерален систем и експанзија према надвор во смисол на влијание, населување и трговија.“

N. G L Hammond [1989] “Alexander The Great” . p. 259

“Интензивните ископувања покажаа дека главнината од копното искуси инвазија од големи размери c. 2000-1700 п. н. е. . Последниот бран Грци, представени со нивниот предок Дорус, влегоа во Грција во вековите c. 1125 - c. 1025 при што нивниот дијалект беше дорски и северозапеден Грчки. Бидејќи дојдоа од подрачјата на Епир. изгледа веројатно. дека резервоарот на гркоговорните народи од кои оваа инвазија се прошири беше ситуиран c. 2000 п. н. е во Албанија и во западна и јужна Македонија. “

Oxford Classical Dictionary. 2nd ed. (1970). s. v. ”Greece. ” by N. G. L. Hammond. p. 478”

“Религијата на самите Македонци беше хеленска како што е докажано со имињата на македонските месеци. Култовите на повеќето главни грчки божества се доволно потврдени за раниот период. “

Oxford Classical Dictionary. 2nd ed. (1970). s. v. “Macedonia. ” by N. G. L. Hammond. p. 634

“Филип беше роден како Грк од изразито аристократско, навистина од божествено потекло. Филип беше и Грк и Македонец, како што Демостен беше Грк и Атињанин“

Nicholas G. L. Hammond. ‘Philip of Macedon’ Duckworth Publishing. February 1998

Улрих Вилкен

Ulrich Wilcken. “Alexander the Great”. New York 1967

“Александар го представува целокупниот курс на грчкиот живот„
p. 2

“Александар ја превзеде како прва должност ослободувањето на грчките градови од Персијскиот јарем“
p. 80

“Секаде ослободувањето од персијскот владеење беше поздравено со ентузијазам и Александар беше прославуван како ослободител“
p. 91

“Неговата желба беше, како во неговите претходни освојувања да го поплочи патот за грчката култура“
p. 184

“На овој начин грчката технологија и наука беа применети на индијската почва, додека Александар ја покоруваше земјата“
p. 194

“Од тогаш тој ја следеше само својата втора цел, освојувањето на Азија за себеси и за грчката цивилизација„
Самите култни епитети на овие Птолемеиди. кои Египќаните со потешкотии ги репродуцираа во нивниот јазик, ни покажуваат дека култот на хеленистичките кралеви беше од чисто грчко потекло. “
p. 276

“. . . така во средината на ориенталниот свет зе возвиши грчкиот полис, чии граѓани донесоа со себе си и продолжија да користат грчки јазик и религија, закон и општествени обичаји. “
p. 299

“Така наложената од Александар идеја за ширење на грчкиот јазик на Истокот беше остварена со голем успех од неговите непосредни наследници во Азија и Европа. “
p. 308

Бернард Рандал

Bernard Randall. “Alexander the Great: Macedonia King and Conqueror”. New York 2004

“Во тринаесет години од неговото владеење како крал Александар II од Македон, тој стана од владател на водечката земја во Грција до освојјувач на најголемата империја која светот ја виде. “
p. 7

“Тој самиот веруваше дека е син на Зевс, кралот на грчките богови. “
p. 7

“Тој го направи Египт и блискиот исток дел од грчкиот свет, и тој иницира ширења на грчките идеи и филозофија далеку вон Грција. “
p. 8

“Додека Атињаните владееле со себеси како демократија, Македон беше се уште владеен со тип на монархија која ишчезна од другите градови држави со векови пред тоа. “
p. 10

Јуџин Борза

“Macedonia Redux”, Eugene N. Borza, “The Eye Expanded: Life and the Arts in Greco-Roman Antiquity“, Frances B. Titchener and Richard F. Moorton, Jr., editors

“За време на средновековието и совремието, Македонија беше позната како балкански регион населен со етнички Грци, Албанци, Срби, Бугари, Евреи и Турци“

“Појавата на македонска националност се должи на заедничката македонска и бугарска борба против хеленизацијата. Со воспоставување на независна бугарска држава и Црква во 1870те, конфликтот доби нови моменти. До тоа време разликувањето помеѓу “Македонец“ и “Бугарин“ едвај да постоеше вон дијалектолошките разлики помеѓу стандардниот “источен“ бугaрски и тој што беше говорен во Македонија.“

“Современите Словени, и Бугари и Македонци, не можат да воспостават врска со Антиката, бидејќи Словените влегоа на Балканот векови по пропаста на античкото македонско кралство. Единствено најрадикалните словенски фракции-повеќето емигранти во Соединетите Држави, Канада и Австралија - се обидуваат да воспостават врска со антиката.“

“Македонците се новопојавен народ во потрага по минато кои би им помогнало да ја легитимизираат нивната неизвесна сегашност обидувајќи се да воспостават нивен единствен идентите во словенски свет доминиран историјски од Срби и Бугари.“

“Тешко е да се знае дали незивисна македонска држава би се појавила да Тито не го призна и подржи развојот на македонска народност како дел од неговата етнички организирана Македонија. Тој го стори тоа да се спротистави на Бугарија, која со векови имала историјски барања на подрачјето на запад до Охридското езеро и сегашната граница со Албанија.“

“Само наскоро успеавме да ги рашчистиме овие калливи води со разоткривање на демостенскиот корпус за она што е: ораторство дизајнирано да го опсени јавното мислење и со тоа да ја формулира јавната политика. Тоа недофатливо суштество, Вистината, секогаш е потчинето на Реториката: изјавите на Демостен не се вистинска историја на периодот отколку што се јавните изјави за политичарите во секое време.“

E.Borza, “On the shadows of Olympus…” p. 5-6

Томас Р. Мартин

Thomas R Martin. “Ancient Greece From Prehistoric to Hellenistic Times”. Yale 2000

“Македонците имаа нивен јазик поврзан со грчкиот, но членовите кои го доминираа македонското општество рутински учеа да говорат грчки бидејќи тие мислеа за себеси и навистина за сите Македонци за Грци по крв. “
p. 1

Робин У. Винкс

“Денес, научниците ги дебатираат ефектите од “хеленизацијата“-грчкото влијание-на домородната популација на грко-македонските кралства. Некои се залагаат дека грчките и домородните популации беа одвоени. Според ова гледиште. владеачката класа бепе составена скоро ексклузивно од Грко-Македонци, и грчки културни институции (како гимназијата или хеленските религиозни фестивали) имаа привлечност само за Грците, додека домородните традиции продолжија негибнати помеѓу домородците. “

“The Ancient Mediterranean World: From the Stone Age to A. D. 600″
By Robin W Winks. Susan P Mattern-Parkes. page 105-106

Џонатан М. Хол

Jonathan M. Hall. “Ethnic identity in Greek antiquity”. Cambridge 2000

“. . . на Дорците исто така им се припишува воведувањето на “протогеометријска“ грнчарија, популарна низ Грција во 10-от век п. н. е. Нејзината линеарна декорација и претпочитање на поостри облици изгледа представува јасен контраст со LHIIIC садовите и Теодор Скит застапуваше дека е возможно да се бара нејзиното потекло и дифузија низ стилска анализа, особено на карактеристичниот концентричен кружен мотив, Скит застапуваше рана појава на овој мотив во Тесалија и Македонија од каде беше разнесуван спрема југ, и го прогласи неговото минување на сериите миграции кои ги донесоа Дорците на Пелопонез. ”

Џорџ Коквел

George Cawkwell. “Philip of Macedon”. London 1978

“Македонците беа Грци. Нивниот јазик беше грчкиот, ако се суди по нивните лични имиња и по имињата на месеците од нивниот календар. Македонските амбасадори можеа да се појават пред атинските собранија без да им требаат преведувачи. Во сите Демостенови закачки околу нивната цивилизација нема трага дека Македонците збореле друг јазик освен грчки. Но тоа беше посебен дијалект кој не беше веднаш разбирлив за другите Грци. “
p. 22-3

Фергус Милар

Fergus Millar. “The Roman Empire and its Neighbours”. 2nd ed. . London 1981

“Важноста придадена на Хадријановата институција е најдобро илустрирана со натпис од раниот трет век од Тесалоника во чест на локален магнат . Т. Аелиус Геминус Македо (т. е. Македонец). кој не само што држел магистратури и обезбедувал дрво за базиликата во неговиот град и бил империјален куратор во Аполонија, но бил и архон на Панхеленскиот конгрес во Атина“, свештеник на обожениот Хадријан и председател на осумнаесетите Панхеленски игри“.
p. 205-206

Post a Comment

February 27 2010:
Auxentius

  Poll

  MD Shoutbox

   
   

  MD Partners
   Explore Macedonia! Click to watch.


   advanced web statistics

  Macedonia Daily is powered by Blogger.
  Macedonia Daily | www.macedoniadaily.org
  info@macedoniadaily.org
  © 2006-2010 All Rights Reserved.